UMÓW JAZDĘ PRÓBNĄ
DOTYCZY OGŁOSZNIA:
Ogłoszenie numer:
success Formularz jazdy testowej został wysłany. Wkrótce dealer skontaktuję się z Tobą, aby ustalić szczegóły jazdy próbnej.
Błąd wysyłania formularza
WYBIERZ MODEL jest wymagane
ZAPROPONUJ TERMIN jest wymagane ZAPROPONUJ TERMIN jest wymagane
IMIĘ jest wymagane IMIĘ jest wymagane
NAZWISKO jest wymagane NAZWISKO jest wymagane
NUMER TELEFONU jest wymagane NUMER TELEFONU jest wymagane
*To pole jest wymagane

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Mazdy informacji handlowych dotyczących produktów i usług Mazdy, w tym zaproszeń na jazdy testowe, czy wydarzenia organizowane przez Mazdę na telekomunikacyjne urządzenia końcowe, z których korzystam: 

Dowiedz się więcej Ukryj

Kto jest administratorem podanych przez Pana/Panią danych 
1. Wybrany przez Pana/Pania dealer Mazda („Dealer”) (tj. autoryzowany Dealer, ktorego dane kontaktowe znajduja sie w wykazie zamieszczonym na stronie Mazda https://www.mazda.pl/forms-v2/znajdz-swojego-dealeraaso/);
2. Mazda Motor Logistics Europe Naamloze Vennootschap (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Willebroek, Belgia, prowadząca działalność gospodarczą w Polsce w formie oddziału przedsiębiorcy zagranicznego – Mazda Motor Logistics Europe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 14B, 02-676 Warszawa („Mazda"). 

Każdy z tych podmiotów jest odrębnym administratorem. 

W jakim celu przetwarzamy Pana/Pani dane? 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Dealera i Mazda: 
1. w celu organizacji lub przeprowadzenia jazdy próbnej;
2. w celach marketingowych, w szczególności w celu przeprowadzenia badania satysfakcji, marketingu bezpośredniego towarów i usług Mazda, a w przypadku, gdy administratorem jest Dealer, również marketingu bezpośredniego towarów i usług Dealera. 

Jakie prawa Panu/Pani przysługują?
W przypadkach i na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

Czy ma Pan/Pani obowiązek podania danych? 
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do organizacji i przeprowadzenia jazdy próbnej. 

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach, które Pani/Panu przysługują na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych znajdują się na stronie Klauzula Informacyjna.

WYŚLIJ FORMULARZ
UMÓW SERWIS
success Twój formularz został wysłany. Wkrótce dealer skontaktuje się z Tobą aby ustalić szczegóły.
Błąd wysyłania formularza
WYBIERZ MODEL jest wymagane
RODZAJ USŁUGI jest wymagane
IMIĘ jest wymagane IMIĘ jest wymagane
NAZWISKO jest wymagane NAZWISKO jest wymagane
NUMER TELEFONU jest wymagane NUMER TELEFONU jest wymagane
To pole jest wymagane

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od wybranego dealera Mazdy informacji handlowych dotyczących produktów i usług Dealera, w tym zaproszeń na jazdy testowe, czy wydarzenia organizowane przez Dealera na telekomunikacyjne urządzenia końcowe, z których korzystam: 

Dowiedz się więcej Ukryj

Kto jest administratorem podanych przez Pana/Panią danych?
Wybrany przez Pana/Pania dealer Mazda („Dealer”) (tj. autoryzowany Dealer, ktorego dane kontaktowe znajduja sie w wykazie zamieszczonym na stronie Mazda https://www.mazda.pl/forms-v2/znajdz-swojego-dealeraaso/)

W jakim celu przetwarzamy Pana/Pani dane?
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Dealera w celu odpowiedzi na otrzymane zapytanie oraz jeśli dotyczyło tego pytanie – również w celu marketingu towarów i usług Dealera lub dostawców części lub akcesoriów, w tym przekazywania informacji handlowych. 

Jakie prawa Panu/Pani przysługują?
W przypadkach i na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

Czy ma Pan/Pani obowiązek podania danych?
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do przekazania aktualnych informacji o modelu samochodu, którym jest Pani/Pan zainteresowana/y. 

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach, które Pani/Panu przysługują na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych znajdują się na stronie Klauzula Informacyjna dotycząca formularzy

WYŚLIJ ZGŁOSZENIE
WYŚLIJ ZAPYTANIE
DOTYCZY OGŁOSZNIA:
Ogłoszenie numer:
success Dziękujemy za wysłanie zapytania. Wkrótce skontaktujemy się z Tobą
Błąd przesyłania formularza
IMIĘ jest wymagane IMIĘ jest wymagane
NAZWISKO jest wymagane NAZWISKO jest wymagane
NUMER TELEFONU jest wymagane NUMER TELEFONU jest wymagane
TEMAT WIADOMOŚCI jest wymagane
*To pole jest wymagane

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od wybranego przeze mnie Dealera Mazdy informacji handlowych dotyczących produktów i usług Dealera, w tym zaproszeń na jazdy testowe, czy wydarzenia organizowane przez Dealera na telekomunikacyjne urządzenia końcowe, z których korzystam: 

Dowiedz się więcej Ukryj

Kto jest administratorem podanych przez Pana/Panią danych?
Wybrany przez Pana/Pania dealer Mazda („Dealer”) (tj. autoryzowany Dealer, ktorego dane kontaktowe znajduja sie w wykazie zamieszczonym na stronie Mazda https://www.mazda.pl/forms-v2/znajdz-swojego-dealeraaso/)

W jakim celu przetwarzamy Pana/Pani dane?
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Dealera w celu odpowiedzi na otrzymane zapytanie oraz jeśli dotyczyło tego pytanie – również w celu marketingu towarów i usług Dealera lub dostawców części lub akcesoriów, w tym przekazywania informacji handlowych. 

Jakie prawa Panu/Pani przysługują?
W przypadkach i na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

Czy ma Pan/Pani obowiązek podania danych?
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do przekazania aktualnych informacji o modelu samochodu, którym jest Pani/Pan zainteresowana/y. 

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach, które Pani/Panu przysługują na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych znajdują się na stronie Klauzula Informacyjna dotycząca formularzy

WYŚLIJ

Klauzula Informacyjna - Kontrahenci

Kto jest administratorem podanych przez Pana/Panią danych?

AUTO-GAZDA MM sp. z o. o. z siedzibą przy 43-200 PSZCZYNA UL. BIELSKA 31D;

W jakim celu przetwarzamy Pana/Pani dane i na jakiej podstawie prawnej?
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Dealera w celu:
• realizacji przedmiotu niniejszej umowy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Dealera, na podstawie art 6 ust. 1 lit. f) RODO;
• prowadzenia marketingu bezpośredniego towarów i usług Dealera, oraz dostawców części i akcesoriów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
• w przypadku umów zawartych z osobami fizycznymi, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach niezbędnych do wykonania umowy lub podjęcia działań na Pani/Pana żądanie, które dotyczą tej umowy, na podstawie art 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Jakie kategorie danych będą przetwarzane?
Dealer będzie przetwarzał kategorie danych osobowych wskazane w umowie, tj.: imię, nazwisko, stanowisko, telefon, email, przy czym nie jest planowane przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 RODO;

Jakie prawa Panu/Pani przysługują?
W przypadkach i na zasadach określonych w RODO, przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.Ponadto, w zakresie w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w prawnie uzasadnionym interesie na podstawie art.  6 ust. 1 lit. f) RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Czy ma Pan/Pani obowiązek podania danych?
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym jest ono niezbędne do zawarcia i realizacji niniejszej Umowy. W przypadku niepodania tych danych, niniejsza Umowa nie będzie mogła zostać zawarta.

Czym jest prawnie uzasadniony interes administratora danych?
Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Dealera jest realizacja przedmiotu zawartej umowy. Ponadto uzasadnionym interesem realizowanym przez Dealera jest również marketing towarów i usług Dealera, jej dostawców części lub akcesoriów, w tym przekazywanie informacji dotyczących wybranej oferty Dealera oraz podmiotów współpracujących z Dealerem (np. przekazywanie informacji handlowych, poprawianie jakości sieci obsługi i sprzedaży samochodów Mazda, badanie satysfakcji klienta).

Jak może się Pan/Pani skontaktować się z inspektorem ochrony danych administratora?
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt z: Odyssey sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Górczewska 32, 01-147 Warszawa;

Jak długo będziemy przechowywać Pana/Pani dane?
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres negocjacji i obowiązywania umowy, a po jej wygaśnięciu, do upływu terminów określonych w przepisach o rachunkowości lub do momentu przedawnienia roszczeń dotyczących przedmiotu niniejszej Umowy, w zależności od tego, który jest dłuższy. W przypadku danych przetwarzanych w celach marketingowych – dane będą przetwarzane do chwili wyrażenia sprzeciwu, chyba że wcześniej odpadnie podstawa prawna przetwarzania takich danych.

Do kogo może Pan/ Pani wnieść skargą związaną z przetwarzaniem przez nas Pana/Pani danych?
Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kto może otrzymać Pana/Pani dane?
 Pani/Pana dane osobowe mogą być również przekazywane:
a. wewnętrznym organom i jednostkom organizacyjnym, które potrzebują danych w związku z przetwarzaniem i realizacją naszego uzasadnionego interesu;
b. zewnętrznym dostawcom usług (np. drukarniom, dostawcom usług IT, call center, instytucjom kredytowym, kurierom, podmiotom świadczącym usługi logistyczne);
c. księgowym i biegłym rewidentom, prawnikom, władzom państwowym i sądom;
d Innym Dealerom lub Autoryzowanym Serwisom Obsługi Mazda.

Jakie zabezpieczenia stosujemy?
Dealer podejmuje wszelkie uzasadnione kroki w celu zapewnienia odpowiednich środków bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych. Środki bezpieczeństwa wdrożone przez Dealera są adekwatne do ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych i są zgodne z przyjętymi przez Dealera politykami bezpieczeństwa informatycznego oraz zasadami i procedurami zarządzania.

Czy Pana/Pani dane będę przez nas profilowane?
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w powyższych celach nie będą podlegać decyzjom podejmowanym wyłącznie na podstawie zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowaniu.